Plan izleta 2019.

PLAN IZLETA

ZA 2019. GODINU

 

siječanj

1. 1.

Novogodišnji uspon na Hrastovičku goru

UO

12.1.

Metla

Ivica Šustić

26. 1.

Izborna skupština HPD “Zrin” Petrinja

UO

veljača

9. 2.

Goletne rudine

Saša Juić

23. 2.

Fašnik na Hrastovičkoj gori

Višnja Dejanović

ožujak

2. 3.

Samoborsko gorje

Višnja Dejanović

24. 3.

Pozdrav proljeću - Kozara, BIH

Miloš Crnković

30.3.

Lipa - Rog

Vlasta Kolar

travanj

6.4.

Radna akcija na pl. domu “Matija Filjak”

UO

13. 4.

Dan medvjeđeg luka - radionica i izlet

Nada Tanković

27. 4.

Kostelsko gorje

Vlasta Kaurinović

svibanj

4. i 5. 5.

Crnopac - Put malog princa

Saša Grahovac

11.5

Klek

Višnja Dejanović

18. 5.

Učka

Zlatko Bobinac

25.5.

Kalnik

Kristina Suppe

lipanj

1.6.

Mirna gora - SLO

Nada Tanković

22. 6.

Radionica ljekovitog bilja na Hrastovičkoj gori

Nada Tanković

29. 6.

Zelenica - SLO

Miloš Crnković

srpanj

6. i 7. 7.

Una - BIH

Vladimir Kaurinović

14. 7.

Vinica-Martinšćak

Vlasta Kaurinović

29. 7. - 4.8.

Planinarski kamp HPD “Zrin” Petrinja na Oltarima

UO

kolovoz

24. i 25. 8.

Zrmanja

Marija Pendić

31. 8.

Kremen i Poštak

Saša Grahovac

rujan

7. 9.

Izlet na Lipu

Nada Tanković

14. 9.

Petrova gora

Miloš Crnković

28.9.

Snježnik

Saša Grahovac

listopad

5.10.

Radna akcija na pl. domu “Matija Filjak”

UO

12. 10.

Planinarska kestenijada

UO

9.11.

Samoborsko gorje

Marija Pendić

studeni

16.11.

Tiješnjak - Hrastovička gora

Saša Juić

30.11.

Noćni uspon na Hrastovičku goru

Marijan Čarapar

prosinac

7. i 8.12.

Zimski uspon na Zavižan

Dražen Kovačević

14. 12.

Božićni domjenak

UO

31.12.

Doček Nove godine na pl. domu “Matija Filjak”

Višnja Dejanović