Odluka o sufinanciranju

Upravni odbor HPD „ZRIN“ Petrinja temeljem članka 25. stavka 1. podstavka 37. Statuta (donesen na Skupštini od 30. ožujka 2012. godine – pročišćeni tekst) na svojoj sjednici od 25. svibnja 2015. godine donosi

 

O D L U K U

o sufinanciranju izleta djece članova HPD „ZRIN“ i

HPD „SISAK“

 

 

Članak 1.

 

Djeca do 15 godina života, a koja su članovi HPD „ZRIN“ i HPD „SISAK“, plaćaju 50 % putnih troškova.

 

Članak 2.

 

Razliku u cijeni izleta snosi Društvo.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Članak 4.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju izleta djece, članova HPD „ZRIN“ i HPD „SISAK“ od 2. rujna 2014. godine.

 

 

Predsjednik HPD „Zrin“

Marijan Čarapar