Odluka o izmjeni Pravilnika o radu Suda časti

Hrvatsko planinarsko društvo „ZRIN“ Petrinja na temelju članka 21. stavka 1. podstavka 6. i članka 39. Statuta Hrvatskog planinarsko društva „ZRIN“ Petrinja od 11. rujna 2015. godine na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2017. godine, donosi

 

 

 

Odluku o izmjeni

Pravilnika o radu Suda časti HPD „ZRIN“ Petrinja

 

 

 

Članak 1.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

 

Sud časti sastoji se od tri člana koji su izabrani na Skupštini društva.

 

Predsjednika suda časti biraju članovi Suda časti između sebe na prvoj sjednici

Suda časti.

 

 

 

Predsjednik HPD „ZRIN“ Petrinja

Vlado Kaurinović