Odluka o izmjeni i dopuni Statuta HPD Zrin

Hrvatsko planinarsko društvo „ZRIN“ Petrinja na temelju članaka 13. i 18. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13i 85/15) i članka 21. stavka 1. podstavka 2. Statuta Hrvatskog planinarsko društva „ZRIN“ Petrinja od 11. rujna 2015. godine na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2017. godine, donosi

 

 

Odluku o izmjeni i dopuni

Statuta Hrvatskog planinarsko društva „ZRIN“ Petrinja

od 11. rujna 2015. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Članak 27. mijenja se i glasi:

 

Upravni odbor društva sastoji se od sedam članova:

1. Predsjednik Društva i

2. šest članova.

Predsjednik Društva je po funkciji Predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici bira potpredsjednika, tajnika i blagajnika Društva iz redova članova Upravnog odbora Društva.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 36. stavku 1. briše se: „na prijedlog predsjednika“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 38.  stavku 1. briše se: „i tri (3) zamjenika. Zamjenici se mijenjaju redoslijedom kojim su imenovani.“

 

 

 

Predsjednik HPD „ZRIN“ Petrinja

Vlado Kaurinović